Evaluering er systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, virksomhet. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Evaluering er viktig for læring, forbedring og utvikling av kommunens tjenester.

Hvorfor er evaluering viktig? En evaluering kan si oss noe om hvor vi er, hvor vi skal, og hva har vi oppnådd. Evaluering kan gi grunnlag for felles refleksjon og læring.

Evaluering på tjenestenivå

I vår kommune har vi følgende system for å evaluere arbeidet vårt på tjenestenivå: