Tjenestenivå

Porsanger kommune vil styrke det tverrfaglig samarbeidet mellom tjenesten som arbeider med barn, unge og familier. Dette får å kunne gi tidlig tilpasset hjelp og oppfølging til sårbare barn og unge. Her en oversikt over prosedyrer, verktøy, tverrfaglige møteplasser og samarbeidsrutiner som de ulike tjenestene benytter for å sikre identifikasjon og oppfølging av barn i målgruppen.