Trygge barn – en samhandlingsmodell for utsatte barn og unge

Porsanger kommune skal være et trygt samfunn å vokse opp i. Vi skal jobbe systematisk med tidlig innsats, gi barn og ungdom en god start i livet og en trygg framtid. Tidlig innsats handler om om at barn og unge skal gis rett hjelp, til rett tid, tidligst mulig.

Riktig forebygging kan gi store gevinster i arbeidet vårt for barn og unge som har noe de strever med. Vår kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen på tvers av tjenester og nivå.

Mer info