Individnivå

Den enkelte ansatte i møte med brukerne

Metoder, prosedyrer og opplæring i identifiseringen av barn som trenger hjelp og tiltaksarbeid inn mot målgruppen.