Porsanger kommunen bør sikre at de virksomheter som arbeider med barn, unge og deres foreldre i sitt daglige arbeid, har avtaler om samarbeid på systemnivå som sikrer oppfølging av involverte barn og unge. 

Avtaler som er særlig relevant:

  • på arenaer der barn og unge tilbringer største delen av dagen, som barnehage og skole
  • hos virksomheter som har regelmessig oppfølging av barn og unge, som helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

Porsanger kommune har ulike samarbeidsavtaler mellom tjenester i kommunen som arbeider med barn og unge.

Kommunen har i tillegg interkommunale tjenester.

Hvem samarbeider vi med?

  • Offentlig tannhelsetjeneste
  • NAV
  • Politiråd
  • Interkommunal pp-tjeneste, PPD Midt-Finnmark IKS
  • Indre Finnmark Familievernkontor
  • SANKS, BUP Karasjok